Jouw portaal tot de binnenvaart!
over de binnenvaart
laatste nieuws
over Liana

Columns

ICT and Big Data

Net voor de jaarwisseling mocht ik deelnemen aan aan de jaarlijkse bijeenkomt van Bureau Telematica Binnenvaart in Nijmegen. Een van de doelstellingen van dit Bureau, is de integratie van moderne ICT toepassingen in de binnenvaart en het verzamelen van (big) data waar de binnenvaart mee geholpen kan worden, of zich kan voorbereiden op de toekomst.

Een van de sprekers toonde aan, door middel van verzamelde data en plannen aangaande de energie transitie, dat de binnenvaart in de komende 20 jaar enorm gaat veranderen, meer specifiek; de door binnenvaart schepen vervoerde goederen. Brandstoffen zoals diesel en benzine zullen aanzienlijk minder worden vervoerd en bijvoorbeeld kolen nagenoeg helemaal niet meer. Dit zou een gigantische reductie betekenen van het totaal aantal vervoerde tonnen, een vooruitzicht in een tijd waarin het totale tonnage alleen maar vergroot wordt, voorlopig in het komende jaar alleen al 30 nieuwe tankers!

En dat brengt ons bij de volgende uitdaging, eentje waar ik mezelf ook geroepen voel een steentje aan bij te dragen om op te lossen, namelijk het bemannen van al deze nieuwe schepen. Ongeacht het misschien wat pessimistische beeld wat de eerdergenoemde data schept over de toekomst van transport over water, groeit de binnenvaart het komende jaar in ieder geval nog enorm en zijn er goede mensen nodig om de vloot draaiende te houden. Mensen waar nu al een tekort aan is.

Naast mijn eigenzinnige manier om dit mooie vak onder de aandacht te brengen bij mensen die het nog niet kennen zijn er gelukkig meerdere initiatieven die hetzelfde pogen te bereiken. Het zou misschien geen slecht idee zijn dat alle initiatieven op dit gebied,de handen ineen zouden slaan en samen een goed plan opstellen om dit voor elkaar te krijgen. Dit hoeft mijns inziens ook geen kapitalen te kosten als de juiste wegen worden ingeslagen en de juiste mensen contact met elkaar leggen. Dit is mijn grote wens voor dit nieuwe jaar.


Social media

Het zal je niet ontgaan zijn, het spoordrama bij Oss, eind september. Waarop een paar mensen met keiharde uitlatingen spot leken te drijven met wat er gebeurd was, en de daarop volgende ‘heksenjacht’. Zo werd een lerares van een basisschool ontslagen en werd de politie ingeschakeld om sommige mensen te stoppen met stalkgedrag.

Dit is weliswaar een extreem voorbeeld van de invloed van sociale media, maar het is wel tekenend voor de huidige maatschappij. En ja, ook in de binnenvaart worden er soms foto’s en filmpjes online ‘gegooid’ waardoor mensen – al dan niet ‘schuldig’ – enorm benadeeld worden.

Zelf ervaar ik de positieve kracht van sociale media. Maar om het juist in te zetten, is niet altijd eenvoudig. Als ik bijvoorbeeld film op een tanker, en de vlog online wil zetten, moet ik nauwlettend kijken of er geen dingen op staan waar een klant, die gebruik maakt/wil maken van de diensten van dit schip of de rederij, aanstoot aan zou kunnen nemen. Dit kunnen heel kleine dingen zijn. En om die reden heb ik al menigmaal een vlog niet kunnen plaatsen. Niet voor niets hebben de grotere rederijen een duidelijke policy op het sociale-mediagebied. (Bij de meeste betekent dit: er komt helemaal níets online te staan van onze schepen…)

Wanneer je een sterke mening hebt over het gedrag van een collega of buurman (die al dan niet in de problemen zit), zou ik eerst goed nadenken voor je een filmpje of foto’s post. Want zo’n post kan grote gevolgen hebben voor die persoon, die op dat moment waarschijnlijk al genoeg ellende aan het hoofd heeft. En daarom zal ik zelf via sociale media nooit ingaan op sensationele filmpjes of foto’s – hoewel ik ze toch regelmatig voorbij zie komen de laatste tijd … Juist voor die grote gevolgen voor (het bedrijf van) de betrokkene. Zo’n post (door)plaatsen brengt dus ook een enorme verantwoordelijk met zich mee.