Jouw portaal tot de binnenvaart!

Functies in de binnenvaart

Op een binnenvaart schip bestaan er een aantal verschillende functies / rangen.

Om een schip 24 uur per dag te mogen exploiteren (De officiële naam hiervoor is B vaart, maar wordt doorgaans continu vaart genoemd) heb je een bepaalde minimum bemanning nodig.
Deze bemanning bestaat uit minimaal 4 personen:

  • Schipper
  • 2e Schipper
  • Stuurman
  • Matroos

In dit voorbeeld moet de stuurman in het bezit zijn van een groot vaarbewijs of rijnpatent. Als de stuurman dat niet heeft, moet er nog een extra matroos of lichtmatroos aan boord zijn, een 5e persoon dus.

De Schipper

De Schipper is de gezagvoerder aan boord, en verantwoordelijk voor elk aspect van het schip, een soort van scheepsmanager als het ware.

Hij of zij is in het bezit van alle papieren die vereist zijn om het schip te kunnen exploiteren.
Dat wil zeggen:

Vaarbewijzen voor alle te bevaren vaarwateren.
Indien het schip gevaarlijke stoffen vervoerd (ADN goederen) heeft hij of zij daar ook specialistische papieren voor.
Radar certificaat om bijvoorbeeld snachts of in de mist op het radar te mogen varen.
Marifoon certificaat om de marifoon (een communicatie middel waarmee het schip in contact staat met andere schepen en hulpposten) mee te mogen bedienen.

Hij of zij heeft de leiding over de complete bemanning en maakt afspraken met de bevrachting en de eigenaar van het schip.
Hij of zij coördineert eventuele reparaties die gedaan moeten worden aan het schip en bepaald hoe en waar en wanneer er met het schip gevaren wordt.

De 2e schipper

Deze persoon is in staat om de Schipper te vervangen en diens diensten over te nemen, op veel schepen wordt een 8 uur werken en vervolgens 8 uur rust.
Hij of zij doet dit ten allen tijde in overleg met de schipper.
In de praktijk is het vaak zo dat deze persoon dezelfde papieren heeft als de schipper maar minder ervaren is.
Hij of zij leert het vak van de schipper.
Voorts heeft de 2e schipper de leiding over de rest van de bemanning en coördineert samen met de stuurman de (onderhouds)werkzaamheden die aan boord gedaan moeten worden.

De stuurman

De stuurman (ja, zelfs als het een ZIJ is) is een schipper in opleiding. Hij of zij is de rechterhand van de schippers en heeft de leiding over de werkzaamheden aan het schip.
Voorts is dit vaak de degene die het schip runt zodra de schippers rusten.
Hij of zij zorgt dat het schip beladen en gelost wordt en leert de meestal minder ervaren matroos of matrozen het vak.
Alle zaken, zoals het aan en afmeren van het schip beheerst hij of zij en leert de matroos of matrozen hiervan de fijne kneepjes.

De matroos

De matroos is de onmisbare kracht aan dek en de rechterhand van de stuurman.
Lost en laadt samen met de stuurman het schip, pleegt onderhoud aan het schip en aan de motoren en alle installaties aan boord.
Maakt het schip vast in sluizen en op laad en losplaatsen, of gooit het anker als het schip op stroom moet blijven liggen.